ΠΑΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης.

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Στατιστική Ανάλυση της Εμπορικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες για τη Λήψη Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων
  • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού
  • Αποτίμηση για Εξαγορά – Πώληση Επιχειρήσεων